Välbesökt slutkonferens i Göteborg

Hållbar Avfallshantering har haft sin slutkonferens på Chalmers i Göteborg. Konferensen "Avfall i nytt fokus" arrangerades i samarbete med Waste Refinery och gick av stapeln 19-20 september 2012.
Under två dagar samlade vi 177 deltagare, forskare och representanter för viktiga aktörer inom avfalls- och återvinningsområdet, för att presentera forsknings- och utvecklingsresultat från Hållbar Avfallshantering och från kompetenscentrat Waste Refinery. Både förebyggande, återvinning och behandling av avfall diskuterades. Nyheter presenterades under bland annat följande rubriker:

• Forskning för framtidens avfallshantering
• Framtidens avfallsbehandling — utmaningar och lösningar
• Förutse och påverka mängden avfall
• Perspektiv på framtida avfallshantering
• Källsortering och insamling
• Miljöeffekter av avfallsförbränning
• Biogasproduktion
• Materialåtervinning
• Praktiska exempel på förebyggande av avfall
• Rätt slam på rätt plats
• Dina aggressiva matrester — hur minskar vi korrosionen?
• Ekonomi, miljö och aktörer
• Effektivare förbränningsprocess
• Motiverad och nöjd eller ointresserad och osäker — hur blir man bra på sopor?
• Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering
• Tre råd om avfall  

Inspirerande utblickar gavs också av Maria Wetterstrand, fristående grön politisk debattör, skribent och föreläsare, samt Björn Söderberg, entreprenör inom avfallsbranschen i Nepal.
Vi fick dessutom en sammanfattning av den nya nationella avfallsplanen. Det hela knöts samman av moderatorn Erik Mattsson från Ordrum.

 
Dokumentation från konferensen finner du här nedan:

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |