Presentationer från Avfall i nytt fokus

Nu kan du ladda ner presentationerna från tvådagarskonferensen Avfall i nytt fokus, den 22-23 september 2010.
Avfall i nytt fokus samlade över 160 deltagare. De närmare trettio presentationerna handlade om allt från framtidens avfallshantering till tekniker för hantering av rötrester och etnologiska perspektiv på källsortering.

Presentationerna hittar du här.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |