Plast bör deponeras, inte brännas

Det kan vara bättre ur klimatsynpunkt att lägga plast på soptippen än att bränna den. Men det strider mot svensk lagstiftning.
Det konstaterar Hållbar Avfallshanterings-forskaren Göran Finnveden i en intervju i miljö- och teknik tidningen Farad.

Läs hela artikeln här.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |