Osäkerhetsstudie uppmärksammad i EU-kommissionens nyhetsbrev

EU-kommissionen lyfter i sitt nyhetsbrev Science for Environment Policy fram Greger Henrikssons, Lynn Åkessons och Susanne Ewerts artikel Uncertainties surrounding waste-sorting reduce household recycling som just publicerats i tidskriften Sustainability.
Artikeln handlar om hur man genom att minska osäkerheten många känner inför återvinning kan mängden återvunnet material öka. Mer information är ett steg på vägen, men osäkerheten minskar troligtvis än mer om återvinningssystemen blir mer användarvänliga.

Se nyhetsbrevet här.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |