Mindre avfallsmängder

och mer återvinning, eller?


Tidningen Rent lyfter fram Maria Ljunggren Södermans och Göran Östbloms studie om framtida avfallsmängder.

Läs klippet här.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |