Mindre avfallsmängder

och mer återvinning, eller?


Tidningen Rent lyfter fram Maria Ljunggren Södermans och Göran Östbloms studie om framtida avfallsmängder.

Läs klippet här. Pdf, 121.1 kB.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |