Framtida förutsättningar för en hållbar avfallshantering

I fyra omvärldsscenarier beskrivs framtida förutsättningar för en med hållbar avfallshantering. Scenarierna är baserade på graden av global samverkan (med polerna globalisering och regionalisering) och graden av politisk styrning av marknaderna utifrån ett resurs- och miljöperspektiv (med polerna omfattande styrning respektive liten styrning). Dessa två dimensioner bedöms ha stor betydelse för avfallssystemets funktion och måluppfyllnad.
Syftet med scenarierna är att koordinera de antaganden om omvärlden som görs i de olika projekten inom Hållbar Avfallshantering och att vara stöd i den avslutande syntesen av resultaten från Hållbar Avfallshanterings olika delprojekt.

Scenarierna beskrivs i rapporten rapporten "Framtida förutsättningar för en hållbar avfallshantering - Övergripande omvärldsscenarier samt referensscenario" och togs fram i delprojektet 10 "Future-oriented synthesis".

Ladda ned rapporten här. Pdf, 338.3 kB.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |