Framtida avfall och ekonomiska styrmedel

Nu kan rapporten "Analysing future solid waste generation - soft linking a model for waste management with a CGE- model for Sweden" laddas ned.
Rapporten är skriven av Göran Östblom, Maria Ljunggren Söderman och Magnus Sjöström och i den redovisas resultat från delprojektet Ekonomisk modellering och analys av styrmedel.

Ladda ned rapporten här Pdf, 564.2 kB..

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |