Förebygga avfall i svensk industri

Åtgärder för att förebygga avfall i svensk industri och uppskattning av marginalkostnader för fortsatta åtgärder presenteras i rapporten "Approximation of marginal cost functions for waste prevention in Sweden - input data for modelling".  

Rapporten, som nu finns att ladda ner, är ett delresultat från projekt 7 Framtida avfallsmängder.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |