Europa minskar avfallet-veckan

Hållbar Avfallshantering deltar i Europa minskar avfallet-veckan 21-29 november.
Flera länder inom EU driver under veckan 21-29 november olika aktiviteter på temat "Europa minskar avfallet". Hållbar Avfallshantering deltar.

De övergripande motiven bakom kampanjen är att minska de ständigt växande avfallsmängderna i Europa liksom att skapa uppmärksamhet kring det faktum att alla medlemsländer i EU, enligt det senaste EU-direktivet om avfall, ska upprätta planer för avfallsprevention. Läs mer om kampanjen här: http://www.minskaavfallet.se

Hållbar Avfallshantering arbetar med styrmedel som kan bidra till såväl förebyggande av avfall som till ett mer hållbart omhändertagande av det avfall som uppkommer.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |