EU-kommissionen uppmärksammar Hållbar Avfallshantering

En artikel om våra analyser om framtida avfallsmängder publiceras av kommissionens nyhetsservice.
Science for Environment Policy, som är en nyhetsservice från EU-kommissionen och når över 11 000 politiker, skriver om framtida avfallsmängder och artikeln "Decoupling waste generation from economic growth — A CGE analysis of the Swedish case", som nyss publicerades i Ecological Economics. EU-kommissionens artikel kan du ladda ned här Pdf, 94.5 kB.. Artikeln i Ecological Economics är skriven av Göran Östblom och Magnus Sjöström inom ramen för projektet "Ekonomisk utvärdering av styrmedel" i Hållbar Avfallshantering. Rapporten som ligger till grund för Görans och Magnus artikel kan du ladda ned här Pdf, 531.3 kB..
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |