Avfallsfrågan debatterad tvärvetenskapligt under konferens

Är avfall en resurs eller en belastning? Både och, och mycket mer. Det konstaterade över 160 deltagare från avfallsområdet från Luleå i norr till Lund i söder, som möttes i Borås på tvådagarskonferensen Avfall i nytt fokus.
— Avfallsfrågan berör hela samhället, från individ till producent. Avfallet kommer att öka kraftigt i framtiden. Därför måste vi använda materialresurserna så klokt som möjligt i samhället. Först när vi inte längre kan förebygga avfallet ska det ses som en resurs som kan utnyttjas genom materialåtervinning och energiutvinning, säger Maria Ljunggren Söderman, IVL, forskare och kommunikationsansvarig i Hållbar Avfallshantering.

På programmet stod inlägg från såväl processoptimering, nationalekonomi, plaståtervinning, etanolframställning, psykologi, etnologi och framtidsanalys. Alla samlade för att besvara frågan; hur kan vi minska avfallet i framtiden och hur utnyttjar vi det som bäst.

Bakom konferensen låg det IVL-ledda forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering och forskningssatsningen Waste Refinery som koordineras av SP.  

Om två år planeras ett andra Avfall i nytt fokus, då i Göteborg.

Ladda ner presentationerna från konferensen här.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |