Nyhetsarkiv


 • Slutrapporten nu översatt till engelska
  Forskarna i programmet har studerat miljömässiga, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter på avfallshantering.


 • Populärvetenskaplig slutrapport klar
  Forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering presenterar nu sina resultat i en populärvetenskaplig sammanfattning. Forskarna i programmet har studerat miljömässiga, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter på avfallshantering. Arbetet har resulterat i ett antal nya förslag till styrmedel.


 • Välbesökt slutkonferens i Göteborg
  Hållbar Avfallshantering har haft sin slutkonferens på Chalmers i Göteborg. Konferensen "Avfall i nytt fokus" arrangerades i samarbete med Waste Refinery och gick av stapeln 19-20 september 2012.


 • Välkommen till Avfall i nytt fokus i Göteborg!
  Nu kan du anmäla dig till konferensen 19-20 september 2012 för att ta del av de senaste rönen från forskningssatsningarna Hållbar Avfallshantering och Waste Refinery.


 • Plast eldas upp i onödan
  Bara en liten del av de 75 kg plast som varje svensk förbrukar per år återvinns. Det blir stora utsläpp av koldioxid och förluster av råvara. Tidningen Sydsvenskan rapporterar om Hållbar Avfallshanterings Anna Björklund et al:s studie på återvinningspotentialen av plast.


 • Mindre avfallsmängder och mer återvinning, eller?

  Tidningen Rent lyfter fram Maria Ljunggren Södermans och Göran Östbloms studie om framtida avfallsmängder.

  Läs klippet här. Pdf, 121.1 kB.
 • Plast bör deponeras, inte brännas
  Det kan vara bättre ur klimatsynpunkt att lägga plast på soptippen än att bränna den. Men det strider mot svensk lagstiftning.


 • Stor intervju om illegal dumpning
  Tidningen Skogseko skriver i senaste numret om forskarna Lynn Åkessons och Jan-Olov Sundqvists syn på illegal dumpning.


 • Osäkerhetsstudie uppmärksammad i EU-kommissionens nyhetsbrev
  EU-kommissionen lyfter i sitt nyhetsbrev Science for Environment Policy fram Greger Henrikssons, Lynn Åkessons och Susanne Ewerts artikel Uncertainties surrounding waste-sorting reduce household recycling som just publicerats i tidskriften Sustainability.


 • Presentationer från Avfall i nytt fokus
  Nu kan du ladda ner presentationerna från tvådagarskonferensen Avfall i nytt fokus, den 22-23 september 2010.


 • EU-kommissionen uppmärksammar Hållbar Avfallshantering
  En artikel om våra analyser om framtida avfallsmängder publiceras av kommissionens nyhetsservice.


 • Model for future waste generation
  Nu kan rapporten Model for future waste generation laddas ned.


 • Framtida avfall och ekonomiska styrmedel
  Nu kan rapporten "Analysing future solid waste generation - soft linking a model for waste management with a CGE- model for Sweden" laddas ned.


 • Anmäl dig till Avfall i nytt fokus
  Den 22-23 september arrangerar Hållbar Avfallshantering och Waste Refinery konferensen "Avfall i nytt fokus" i Borås.


 • Förebygga avfall i svensk industri
  Åtgärder för att förebygga avfall i svensk industri och uppskattning av marginalkostnader för fortsatta åtgärder presenteras i rapporten "Approximation of marginal cost functions for waste prevention in Sweden - input data for modelling".  

  Rapporten, som nu finns att ladda ner, är ett delresultat från projekt 7 Framtida avfallsmängder.
 • Europa minskar avfallet-veckan
  Hållbar Avfallshantering deltar i Europa minskar avfallet-veckan 21-29 november.


 • Avfallsfrågan debatterad tvärvetenskapligt under konferens
  Är avfall en resurs eller en belastning? Både och, och mycket mer. Det konstaterade över 160 deltagare från avfallsområdet från Luleå i norr till Lund i söder, som möttes i Borås på tvådagarskonferensen Avfall i nytt fokus.


 • Framtida förutsättningar för en hållbar avfallshantering
  I fyra omvärldsscenarier beskrivs framtida förutsättningar för en med hållbar avfallshantering. Scenarierna är baserade på graden av global samverkan (med polerna globalisering och regionalisering) och graden av politisk styrning av marknaderna utifrån ett resurs- och miljöperspektiv (med polerna omfattande styrning respektive liten styrning). Dessa två dimensioner bedöms ha stor betydelse för avfallssystemets funktion och måluppfyllnad.


 • Osäker eller nöjd?
  Nu kan rapporten "Osäker eller nöjd - kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik" laddas ned.


 • Ladda ned presentationer från Framtidens avfallshantering
  Nu kan du ladda ned samtliga presentationer från Framtidens avfallshantering den 2 september 2009 i Stockholm.

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |