Programkonferenser

Avfall i nytt fokus, 22-23 september 2010, BoråsProgram
Maria Ljunggren Söderman, IVL Svenska Miljöinstitutet och Evalena Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Forskning för framtidens avfallshantering
Evalena Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut En mer hållbar avfallshantering, så kan tekniken bidra
Anna Björklund, KTHPotential för ökad materialåtervinning
Patrik Söderholm, Luleå Tekniska UniversitetHur kan nya marknader för sekundära material etableras?
Elin Eriksson och David Palm, IVL Svenska MiljöinstitutetMiljöeffekter av materialåtervinning
Frida C. Jones, SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutÖkad kunskap om avfallets sammansättning ger möjlighet till effektivare behandling
Fredrik Niklasson, SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutProcessoptimering i en avfallspanna
Sven Andersson, Götaverken MiljöSvavelrecirkulation minskar pannkorrosionen
Göran Finnveden, KTH Nya styrmedel inom avfallsområdet
Mikael Hansson, JTIEffektivare rötningsprocesser
Mohammad Taherzadeh, Högskolan i BoråsEtanol och biogas ur cellulosrika avfall
Jelena Todorovic, SP Sveriges Tekniska ForskningsinstitutUppgradering av askor i samhället
Owe Sänneskog, Läckeby WaterTekniker för hantering av rötrester
Johan Sundberg, Profu Nya tekniker för termisk och biologisk behandling av de organiska avfallet
Lynn Åkesson, Lunds UniversitetAttityder till källsortering i förändring
Chris von Borgstede, Göteborgs UniversitetAtt utforma information till soplämnarna
Anders Loren, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Minskade luktutsläpp från biologisk behandling av avfall
Maria Ljunggren Söderman, IVL Svenska Miljöinstitutet och Anna Björklund, KTH Konsumtion, produktion och avfall i framtiden - effekter på miljö och ekonomi
Åsa Stenmarck, IVL Svenska MiljöinstitutetSamlat grepp för ökad återvinning av konstruktionsplast
Marianne Gyllenhammar, Stena MetallMetod för energiåtervinning av avfall från skrotindustrin
Carina Petterson, Stena Metall och Dan Åkesson, Högskolan i BoråsÅtervinning av kompositer genom mikrovågspyrolys
Per Karlsson, Borås Energi och MiljöMekanisk förbehandling av brännbart avfall
Ilona Horváth, Högskolan i BoråsFörbehandling öppnar nya dörrar för biogasen
Lars Smedlund, Smedlunds MiljösystemTorrkonservering av hushållens matavfall - en ny lösning på ett gammalt problem
Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska MiljöinstitutetTre sanningar om avfall
Greger Henriksson, KTHTre sanningar om avfall
Catrin Offerman, Miljö och UtvecklingTre sanningar om avfall

Framtidens avfallshantering 2 september 2009, Stockholm:
Program
Mattias Hagberg
Maria Ljunggren Söderman
Jan-Olov Sundqvist
David Chittenden
Göran Finnveden
Patrik Söderholm
Johan Sundberg
Lynn Åkesson
Greger Henriksson
Chris von Borgstede
Maria Ljunggren Söderman (2)

Framtidens avfallshantering, 7 maj 2008, Göteborg:
Program
Maria Ljunggren Söderman
Göran Värmby
Cecilia Solér
Chris von Borgstede
Patrik Söderholm
Jenny Sahlin
John Kryger
Torbjörn Carlsson
Stina Andersson

Framtidens avfallshantering, 18 september 2007, Stockholm:
Program
Maria Ljunggren Söderman
Stefan Edman
Tomas Ekvall
Cecilia Petersen
Reiner Schulz
Patrik Söderholm
Sofia Tingstorp
Lynn Åkesson
Jenny Sahlin
Mattias Bisaillon

  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |