Populärvetenskap

Ekvall T, Malmheden S. (red.) (2014) Towards Sustainable Waste Management - Popular Summary Report from a Swedish EPA Research Programme. Rapport C69. IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm.

Ekvall T, Malmheden S. (red.) (2012) Hållbar Avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram. Rapport 6523. Naturvårdsverket, Stockholm.

Henriksson G, Börjesson M, Åkesson L. (2012) Environmental Policy Instruments Seen as Negotiations. In: Welz G, Sperling F, Blum E M. (Ed.) Negotiating Environmental Conflicts: Local communities, global policies. Publications of the Department of Cultural Anthropology and European Ethnology. Goethe-University. Frankfurt am Main. Band 81: 83-105.

Åkesson L. (2012) Waste in overflow. In: Czarniawska B, Löfgren O. (Ed.) Managing Overflow in Affluent Societies. Routledge, London: 141-154.

Björklund A, Finnveden G, Roth L. (2011) Application of LCA to waste management. In Christensen, T.H. (ed.): Solid waste technology and management Vol 1: 137-160. Wiley, Chichester, U.K.

Söderholm P. (2011). Vad behövs för att etablera effektiva återvinningsmarknader? I K-A Larsson (red.) Åter VINNARE för industrin 2011. Rekord Media och Produktion AB, Stockholm: 109-113.

Henriksson G, Åkesson L, Ewert S. (2010) Uncertainties surrounding waste-sorting reduce household recycling. Science for Environment Policy, European Commission Newsletter.

Borgstede C. (2010) Källsortering i psykologisk belysning. I Larsson K-A (red.) Åter VINNARE för industrin 2010. Rekord Media och Produktion AB, Stockholm: 128-131.

Larsson K-A, Henriksson G, Ewert S. m.fl. (2010) Ett kulturvetenskapligt perspektiv på källsortering. I K A Larsson (red.) Åter VINNARE för industrin 2010. Rekord Media och Produktion AB, Stockholm: 122-127.

Eriksson, Norrman O. (2010) Det finns inget bättre än att återvinna avfall, eller? I K A Larsson (red.) Åter VINNARE för industrin 2010. Rekord Media och Produktion AB, Stockholm: 118-121.

Brochure about TOSUWAMA (2010).

Broschyr om Hållbar Avfallshantering (2010).

Sammanfattning (2008) Framtida förutsättningar för en hållbar avfallshantering.

Offerman C. (2008) ”Återvinning stoppar inte sopberget”, Miljö & utveckling, nr 4 2008.

von Borgstede C. (2008) Kunskap räcker inte för att ändra beteende, Avfall och miljö nr 3 2008.

Åkesson L. (2008) Det värdelösas värde och sopornas ordning. I Cronqvist M (ed): Hållbara värden. Riksbankens jubileumsfond. Makadam förlag, Stockholm: 137-155.

Faktablad: Hållbar Avfallshantering

Åkesson L. (2007) Källsortering med förhinder. Avfall och miljö 1/07:14-15.

Artikel i Teknik&Vetenskap nr 2-3/2007: "Forskning för en mer hållbar avfallshantering".

Artikel i Tillsynsnytt nr 2 2007: "Forskning för en hållbar avfallshantering".

Åkesson L. (red.)(2006) Överflöd – mellan minnesvärt och bortglömt. Kulturen, Lund.

Pressmeddelande: "16 miljoner till forskning för hållbar avfallshantering", 2006-11-22.


  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |