Finansiering
Forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering finansieras av Naturvårdsverket. Budgeten för den första etappen (år 1-3) är 16 miljoner kronor och för den andra etappen (år 4-6) 12 miljoner kronor.
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |