9. Förbättrad miljöprestanda för återvinningsprocesser

Syftet med detta delprojekt är att undersöka om miljöprestandan för olika återvinningsprocesser kan förbättras. Finns det hinder för dessa förbättringar? Vilka åtgärder är möjliga för att undanröja hindren? Genom effektivare processer för återvinning kan miljöargumenten för materialåtervinning stärkas. Dessa frågor analyseras utifrån ett livscykelperspektiv.

Projektledare: Elin Eriksson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Forskare  
Elin ErikssonIVL Svenska Miljöinstitutetelin.eriksson@ivl.se
Publikationer
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |