8. Marknader för återvunna material

Under det senaste decenniet har flera styrmedel införts för att uppmuntra till ökad insamling för återvinning. Många av de material som påverkas av dessa styrmedel säljs och köps på redan etablerade marknader (t.ex. returpapper och återvunnet aluminium), och styrmedlens effekter och effektivitet kommer delvis att bero på hur marknaderna fungerar.

Detta delprojekt syftar till att analysera utbud och efterfrågan för några återvunna material och att analysera effekterna av en rad styrmedel som syftar till att öka materialåtervinningen i samhället.

Projektledare: Patrik Söderholm, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Forskare  
Tomas EkvallIVL Svenska Miljöinstitutettomas.Ekvall@ivl.se
Anna MansikkasaloLuleå tekniska universitetanna.mansikkasalo@ltu.se
Patrik Söderholm Luleå tekniska universitetPatrik.Soderholm@ltu.se
Robert LundmarkLuleå tekniska universitetrobert.lundmark@ltu.se
Publikationer
Mansikkasalo, A., and P. Söderholm (2010). The Economics of Wastepaper Markets: A Survey of Price Elasticities, manuscript submitted to Journal of Forest Economics.
Söderholm P. (2009) The Economics of Wastepaper Markets: A Critical Survey. Manuscript in preparation.
Blomberg J, Söderholm P. (2009) The Economics of Secondary Aluminium Supply: An Econometric Analysis Based on European Data. Submitted to Resources, Conservation and Recycling.
Ejdemo T, Söderholm P. (2008) Steel Scrap Markets in Europe and the USA. Minerals & Energy 23(2):57-73.
Skovgaard M, Ibenholt K, Ekvall T. (2008) Nordic guideline for cost-benefit analysis in waste management. Abstracts – 18th Annual Meeting of SETAC-Europe, Warsaw, Poland, May 2008, p.36.
Ekvall T. (2008) Assessing time in cost-benefit analyses of waste management. Abstracts – 18th Annual Meeting of SETAC-Europe, Warsaw, Poland, May 2008, p.87.
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |