7. Framtida avfallsmängder

I detta delprojekt studerar vi hur mängden avfall kommer att utvecklas i framtiden och om man kan minska avfallsmängden i samhället med olika styrmedel. En modell över Sveriges ekonomi, EMEC, vidareutvecklas så att den kan beskriva hur avfallsmängderna beror av samhällets produktion och konsumtion.

Vi undersöker även de framtida mängderna av avfall från långlivade produkter, som t.ex. byggnader och fordon.
 
Projektledare: Tomas Ekvall, IVL Svenska Miljöinstitutet

Forskare  
Jan-Olof SundqvistIVL Svenska Miljöinstitutetjan-olov.sundqvist@ivl.se
Tomas EkvallIVL Svenska Miljöinstitutettomas.Ekvall@ivl.se
Jenny SahlinProfuJenny.Sahlin@profu.se
Johan SundbergProfujohan.sundberg@profu.se
Mattias BisaillonProfumattias.bisaillon@profu.se
Publikationer
Sundqvist J-O, Stenmarck Å, Ekvall T. (2010) Model for future waste generation. Report B1933. IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden. Pdf, 536.7 kB.
Ekvall T, Sahlin J, Sundberg J. (2010) Effects of policy instruments on waste intensities, Report B1939, IVL Swedish Environmental Research Institute. Pdf, 211.1 kB.
Bisaillon M, Finnveden G, Noring M, Stenmarck Å, Sundberg J, Sundqvist J-O, Tyskeng S. (2009) Nya styrmedel inom avfallsområdet? TRITA-INFRA-FMS 2009:7, ISSN 1652-5442, Miljöstrategisk analys – fms, KTH
Bisaillon M, Ekvall T, Sundberg J. (2009) Impacts of Swedish waste prevention and the scrap market equilibrium on greenhouse gas emissions. Manuscript in preparation.
Sjöström M., Östblom G. (2009) Future Waste Scenarios for Sweden on the Basis of a CGE-model. Working Paper No. 109, National Institute of Economic Research, Stockholm. Pdf, 484.5 kB.
Ekvall T. (2008) Waste prevention: Environmental effects and policy instruments. Nordic Workshop – Waste Resource Management and Climate Actions, Fredrikstad, Norway, 10 June 2008
Ekvall T, Bisaillon M, Sundberg J. (2007) Swedish Waste Prevention and Greenhouse Gas Emissions. proc. 2nd BOKU Waste Conference, Vienna, April 2007.
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |