5. Utformning och effekt av miljöinformation

I detta delprojekt undersöker vi hur miljöinformation kan utformas för att viljan att källsortera ska öka hos konsumenter. Genom att använda kvantitativa undersökningsmetoder från miljöpsykologin, undersöker vi hur individer uppfattar olika slags information om källsortering och minskning av avfalls-mängderna. Hur ser den avfallsinformation ut som kan riktas mot och accepteras av konsumenter? Hur bör avfallsinformation utformas för att kunna riktas till individer i olika situationer?

Projektledare: Chris von Borgstede, Institutionen för psykologi, Göteborgs universitet

Forskare  
Chris von BorgstedeGöteborgs universitetcvb@psy.gu.se
Maria AnderssonGöteborgs universitetmaria.andersson@psy.gu.se
Ola ErikssonHögskolan i GävleOla.Eriksson@hig.se
Teresa HermanssonHögskolan i Gävle 
Greger HenrikssonKungliga tekniska högskolangregerh@infra.kth.se
Publikationer
Andersson, K., von Borgstede, C. (2009) Environmental information to whom? Explanatory factors for attention to and seeking behavior for recycling information. Manuscript.
Andersson, K., von Borgstede. C. (2009) Understanding Recycling Behavior: A Review of Recent Findings in Psychology. Submitted to Environment & Behavior.
Andersson M, von Borgstede C. (2009) Same same but different: Differentiation between recycling behaviors according to the low-cost hypothesis. Submitted to Journal of Environmental Psychology.
von Borgstede C. (2008) Kunskap räcker inte för att ändra beteende, Avfall och miljö nr 3 2008 (in Swedish)
von Borgstede C. (2008) Kunskap räcker inte för att ändra beteende, Avfall och miljö nr 3 2008 (in Swedish)
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |