4. Organisatoriska aspekter och skatten på förbränning av avfall

I detta delprojekt utreder vi hur en skatt på förbränning av avfall med fossilt ursprung påverkar avfallsbehandlingen. Vi utreder också den betydelse organisatoriska aspekter har för dessa effekter.

Vi diskuterar även vilka metoder som finns för att skatten ska nå och påverka konsumenter och organisationer som ska sortera ut det fossila materialet så att det inte förbränns.

Projektledare: Tomas Ekvall, IVL Svenska Miljöinstitutet

Forskare  
Tomas EkvallIVL Svenska Miljöinstitutettomas.Ekvall@ivl.se
Publikationer
Sahlin J. (2007) Systems Aspects of Increased Swedish Waste Incineration. PhD thesis, Dept of Energy and Environment, Chalmers University of Technology, Gothenburg.
Sahlin J, Ekvall T, Bisaillon M, Sundberg J. (2007) Introduction of a waste incineration tax: Effects on the Swedish waste flows. Resources, Conservation and Recycling 51(4):827–846.
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |