3. Miljöutvärdering av styrmedel

Delprojektets målsättning är att bedöma hur styrmedel för avfall påverkar miljön, så att styrmedlen bidrar till ökad ekologisk hållbarhet. Vi kommer att ta fram kunskap om hur man kan minska miljöpåverkan av avfall och hur man kan hantera farliga ämnen i avfallet.

Vi kommer även att ställa samman miljödata för avfallsflöden och avfallsprocesser, som blir tillgängliga för allmänheten på Hållbar Avfallshanterings hemsida Läs mer. I analysen använder vi livscykelanalys och substansflödesanalys.

Projektledare: Anna Björklund, Avdelningen för miljöstrategisk analys - fms, Kungliga tekniska högskolan

Forskare  
Johan TivanderChalmers tekniska högskolajohan.Tivander@chalmers.se
Ola ErikssonHögskolan i GävleOla.Eriksson@hig.se
Maria Ljunggren SödermanIVL Svenska Miljöinstitutetmaria.Soderman@ivl.se
Åsa Stenmarck IVL Svenska Miljöinstitutetasa.stenmarck@ivl.se
Anna BjörklundKungliga tekniska högskolanannab@infra.kth.se
Annika KarlssonKungliga tekniska högskolan 
Publikationer
Johansson J, Björklund A. (2009) Reducing life cycle environmental impacts of WEEE recycling by introducing a targeted disassembly operation. Case study on dishwashers. Submitted to Journal of Industrial Ecology.
Finnveden G, Hauschild MZ, Ekvall T, Guinée J, Heijungs R, Hellweg S, Koehler A, Pennington D, Suh S. (2009) Recent developments in Life Cycle Assessment. Submitted to Journal of Environmental Management.
Tyskeng S, Finnveden G. (2009) Comparing energy use and environmental impacts of recycling and incineration. Submitted.
Björklund, A., Eriksson, O., Ljunggren Söderman, M., Stenmarck, Å, Sundqvist, J-O. (2009) LCA of Policy Instruments for Sustainable Waste Management, Waste and Climate Conference, Proceedings of ISWA & DAKOFA, 26 – 27 November 2009, Copenhagen, Denmark.
Ljunggren Söderman, M., Björklund, A., Eriksson, O., Stenmarck, Å, Sundqvist, J-O. (2009) An integrated concept for analysing policy instruments towards a more sustainable waste management, Proceedings of SETAC Europe 19th Annual Meeting, 31 May - 4 June 2009, Gothenburg, Sweden.
Ljunggren Söderman, M, Björklund, A, Ekvall, T, Eriksson, O, Östblom, G, Sjöström, M, Stenmarck, Å and Sundqvist, J-O (2009) An integrated concept for assessing policy instruments for a more sustainable waste management. Proceedings of 4th International Conference on Life Cycle Management, Cape Town, 6-9 September 2009.
Ekvall T, Björklund A, Eriksson O, Östblom G, Sjöström M, Söderman ML, Stenmarck Å, Sundqvist J-O. (2009) Modelling to assess policy instruments. Proceedings of 12th International Waste Management and Landfill Symposium, 5-9 October 2009.
Ekvall T, Assefa G, Björklund A, Eriksson O, Finnveden G. (2007) Limitations and amendments in life-cycle assessment on waste management. proc. SARDINIA 2007 - 11th Int Waste Management and Landfill Symposium, Cagliari, October 2007:115-116.
Finnveden G, Björklund A, Moberg Å, Ekvall T. (2007) Environmental and economic assessment methods for waste management decision-support: possibilities and limitations. Waste Management & Research 25(3):263-269.
Björklund A, Finnveden G. (2007) Life cycle assessment of a national policy proposal – The case of a proposed waste incineration tax. Waste management 27:1046-1058.
Ekvall T, Assefa G, Björklund A, Eriksson O, Finnveden G. (2007) What life-cycle assessment does and doesn't do in assessments of waste management. Waste Management 27(8):989-996.
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |