2. Ekonomisk modellering och utvärdering av styrmedel

Syftet med delprojektet är att utveckla och tillämpa en metod för att analysera hur styrmedel inom avfallsområdet påverkar hanteringen av avfall och ger effekter på samhällsekonomin.

Två modeller, en över Sveriges ekonomi, EMEC, och en över nationell avfallshantering, NatWaste, länkas för att ge oss en konsistent beskrivning av hur avfallshantering och övriga ekonomiska sektorer påverkar varandra. Genom att tillämpa en sådan metod kan vi analysera såväl samhällsekonomiska effekter som effekter på avfallshanteringen av styrmedel som kan tänkas bli föreslagna inom avfallsområdet.

Projektledare: Maria Ljunggren Söderman, IVL Svenska Miljöinstitutet
(Göran Östblom, Konjunkturinstitutet t.o.m. juni 2010)

Forskare  
Tomas ForsfältKonjunkturinstitutettomas.forsfalt@konj.se
Maria Ljunggren SödermanIVL Svenska Miljöinstitutetmaria.Soderman@ivl.se
Göran ÖstblomKonjunkturinstitutetgoran.ostblom@konj.se
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |