1. Formulering av styrmedel

I detta delprojekt kommer vi att formulera och utveckla nya informativa, ekonomiska, juridiska eller fysiska styrmedel som kan leda till en mer hållbar avfallshantering. En översikt över befintliga och framtida styrmedel ställs samman. Efter en första utvärdering väljs några styrmedel (eller kombinationer av styrmedel) ut för att utvärderas djupare i andra delprojekt i Hållbar Avfallshantering.

Projektledare: Göran Finnveden, Avdelningen för miljöstrategisk analys - fms, Kungliga tekniska högskolan

Forskare  
Johan SundbergProfujohan.sundberg@profu.se
Mattias BisaillonProfumattias.bisaillon@profu.se
Göran FinnvedenKungliga tekniska högskolangoran.finnveden@infra.kth.se
Karl-Henrik DreborgKungliga tekniska högskolankhdr@infra.kth.se
Sara TyskengKungliga tekniska högskolantyskeng@infra.kth.se
Maria NoringKungliga tekniska högskolanmnoring@infra.kth.se
Jan-Olof SundqvistIVL Svenska Miljöinstitutetjan-olov.sundqvist@ivl.se
Publikationer
Bisaillon M, Finnveden G, Noring M, Stenmarck Å, Sundberg J, Sundqvist J-O, Tyskeng S. (2009) Nya styrmedel inom avfallsområdet? TRITA-INFRA-FMS 2009:7, ISSN 1652-5442, Miljöstrategisk analys – fms, KTH Pdf, 915 kB.
Roth L, Björklund A, Finnveden G, Tyskeng S. (2009) Developing the extended producer responsibility. Submitted.
Bisaillon M, Finnveden G, Jussila Hammes J, Haraldsson M, Stenmarck Å, Sundberg J, Sundqvist J-O, Tyskeng S. (2008) Hållbar avfallshantering: Beskrivning av styrmedel. Manuscript (in Swedish).
Finnveden G, Björklund A, Carlsson Reich M, Eriksson O, Sörbom A. (2007) Flexible and robust strategies for waste management in Sweden. Waste Management 27:S1-S7.
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |