10. Framtidsinriktad syntes

Resultaten från de övriga delprojekten i Hållbar Avfallshantering vävs samman och presenteras på ett övergripande sätt med hjälp avstrategiska scenarier. Scenariernavisar hur effektiva olika styrmedel är beroende på hur framtiden utvecklas. Syntesen ska göra resultaten användbara i beslutsfattande och strategiutveckling som kan leda till en mer hållbar avfallshantering.

Projektledare: Göran Finnveden, Avdelningen för miljöstrategisk analys - fms, Kungliga tekniska högskolan

Forskare  
Göran FinnvedenKungliga tekniska högskolangoran.finnveden@infra.kth.se
Karl-Henrik DreborgKungliga tekniska högskolankhdr@infra.kth.se
Sara TyskengKungliga tekniska högskolantyskeng@infra.kth.se
Maria NoringKungliga tekniska högskolanmnoring@infra.kth.se
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |