Delprojekten
De tio delprojekten i Hållbar Avfallshantering bygger på tät samverkan och utbyte av kunskap och resultat. Varje projekt bidrar med en viktig pusselbit av information och kunskap.

I delprojekt 10 "Framtidsinriktad syntes" sammanfattas kunskapen från övriga delprojekt med mål att identifiera beslut som kan bidra till en hållbar utveckling av avfallshanteringen. Därför kommer Hållbar Avfallshantering att kunna resultera i direkta råd till beslutsfattare inom avfallshantering och andra berörda områden.

Delprojekt 10. Framtidsinriktad syntes 7. Framtida avfallsmängder 6. Sortera och slänga: avfall som kulturell kategori 2. Ekonomisk modellering och utvärdering av styrmedel 1. Formulering av styrmedel 5. Utformning och effekt av miljöinformation 3. Miljöutvärdering av styrmedel 4. Skatten på förbränning av avfall 9. Förbättrad miljöprestanda för återvinningsprocesser 8. Marknader för återvunna material
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |