Kalendarium


10 oktober 2013Hållbar Avfallshantering presenteras på Dansk Affaldsforenings konferens, Kolding
5 juni 2013Hållbar Avfallshantering presenteras på Avfall Norges årliga konferens, Trondheim
4 april 2013Hållbar Avfallshantering presenteras på Kistamässan
18 december 2012Hållbar Avfallshantering presenteras på Naturvårdsverket, Stockholm
19-20 september 2012Slutkonferens: Hållbar Avfallshantering arrangerar "Avfall i nytt fokus" tillsammans med Waste Refinery, Göteborg
19-20 september 2012Hållbar Avfallshantering presenteras på Recyclingdagen, Helsingborg
19 april 2012Referensgruppmöte 6, Göteborg
8-9 december 2011Programmöte 6, Göteborg
31 maj 2011Referensgruppmöte 5, Stockholm
8-9 december 2011Programmöte 6, Göteborg
22-23 september 2010Hållbar Avfallshantering arrangerar "Avfall i nytt fokus" tillsammans med Waste Refinery, Borås
10-11 maj 201010 maj: Referensgruppsmöte 4, Stockholm, 11 maj: Internt möte för forskargruppen
9-10 december 2009Programmöte 4, Göteborg
2-3 september 2009 Programkonferens 3, Stockholm. 2 september: "Framtidens avfallshantering" (seminarium om avfall, policy och forskning). 3 september: Referensgruppsmöte 3
10-11 december 2008Programmöte 3, Göteborg
2-4 juni 2008Hållbar Avfallshantering ställer ut tillsammans med Waste Refinery på Avfall Sveriges årsmöte, Falun
27-29 maj 2008Hållbar Avfallshantering ställer ut tillsammans med Waste Refinery på Elmia Recycling, Jönköping
7-8 maj 2008Programkonferens 2, Göteborg. 7 maj: "Framtidens avfallshantering" (seminarium om avfall, policy och forskning). 8 maj: Referensgruppsmöte 2
11 december 2007Programmöte 2, Stockholm
18-19 september 2007Programkonferens 1, Stockholm. 18 september: "Framtidens avfallshantering" (seminarium om avfall, policy och forskning). 19 september: Referensgruppsmöte 1
26 mars 2007Disputation Jenny Sahlin, Chalmers tekniska högskola, Göteborg - "Systems Aspects of Increased Swedish Waste Incineration"
23-24 januari 2007Programmöte 1, Göteborg
  
Hemsidan administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL |